Polityka prywatności

 1. Kto przetwarza moje dane i w jakim celu?

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:

– zawierania umów,

– składania zapytań ofertowych,

– wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,

– rejestracji,

– korespondowania z Administratorem,

– subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną,

jest spółka Dom Departament Sp. Z o.o. ul. Podhalańska 26D/2 30-430 Kraków, NIP 679 318 75 09 REGON 383654808 KRS 0000796513, tel. 12 656 96 19; domdepartament@gmail.com :

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane w celu:

– realizacji łączącej Strony umowy,

– świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną,

– korespondowania z Użytkownikami, którzy dokonali subskrypcji newsletteru lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora,

– prowadzenia ankiet,

– weryfikowania tożsamości Użytkownika,

– korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,

– obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem,

– świadczenia obsługi posprzedażowej,

– udoskonalenia świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika,

– zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych,

– umożliwienia logowania przez Użytkownika do serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,

– rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy,

– wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą,

– gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora,

– przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego (o ile Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę), w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika,

– gromadzenia baz statystycznych,

– analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,

– analityki zachowań Użytkownika na platformach sieci społecznościowych,

– realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.

 1. Podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Dane osobowe, które nam powierzasz, poprzez stronę (witrynę) oraz poprzez inną formę komunikacji, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem UE z dnia 27 kwietnia 2016 r, a także zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r o prawie telekomunikacyjnym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub

– żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty),

– realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,

– obowiązek prawny ciążący na Administratorze,

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

– jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, lub

– jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub

– jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

Prawnie uzasadnionych interesem, jest m.in.:

– ochrona systemów informatycznych Administratora,

– ochrona przetwarzanych przez Administratora danych osobowych i nośników informacji tych danych,

– ochrona mienia Administratora,

– utrwalenie danych użytkowników, dokonujących przekazu/przesyłu informacji (wpisy na blogu/komentarzach) celem identyfikacji autora danej treści w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu,

– cele marketingu bezpośredniego.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: powiązane osobowo lub kapitałowo z Administratorem (m.in. spółki z grupy Dom Departament), świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty świadczące usługi hostingu. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom, pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Czy dane zostaną przesłane do państwa trzeciego?

Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa

 1. Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:

– użytkownik korzystać będzie z usług oferowanych przez Administratora, tj. w szczególności do czasu gdy użytkownik będzie posiadał konto założone na stronie internetowej Administratora,

– Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych,

– jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,

– jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, takich jak ochrona mienia Administratora, systemów informatycznych Administratora, dochodzenie roszczeń.

 1. Informacje Techniczne oraz profilowanie

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej domdepartament.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego Balneokosmetyki.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 1. a) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Strony;
 2. b) Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji;
 3. c) Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Stronę lub przez współpracujące ze Stroną podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
 4. d) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Stroną. 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na Stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości). Powyższe dane (geolokacja) mogą nadto być wykorzystywane celem automatycznej zmiany języka wyświetlonych na stronie internetowej treści.

 1. Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną 

 1. Jakie przysługują mi prawa?

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy szereg uprawnień, w tym prawo:

– Żądania dostępu do swoich danych,

– sprostowania danych,

– usunięcia danych,

– ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawie do przenoszenia danych.

 1. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów w Polityce Prywatności.